Časté otázky používateľov (FAQ)

Q: Pri spustení programu Kokeš vypisuje oznamy Dlink: Chybí knihovna 'Atom Parser.dll' a ďalšie, nezobrazuje sa ponuka GPL. Ako to opraviť?

A: Nie je nainštalovaná 32-bitová podpora (knižnica) C++. Nainštalujte zo stránky podpory Kokeš-a.

Q: Je možné použiť sieťový HW kľúč na NAS zariadeniach Synology?

A: Možnosť použitia sieťového HW kľúča na NAS zariadeniach Synology závisí od použitého modelu zariadenia. V princípe je to možné po nainštalovaní balíčka rozšírenia Hasplm na zariadenie. Podrobnejšie informácie na stránkach výrobcu SYNOLOGY

Stiahnutie z Centra pre sťahovanie

Q: Ako spustiť Kokeš po nainštalovaní aktualizácie Windows 8.1 s HW kľúčom?

A: Počas inštalácie aktualizácie Windows 8 na verziu 8.1 so starším ovládačom HW kľúča inštalátor vyžaduje odinštalovanie ovládača. Odporúčame odinštalovať ovládač, dokončiť inštaláciu verzie 8.1 a nainštalovať aktuálny ovládač verzia 6.60.

Ovládač je možné stiahnuť aj zo stránky spoločnosti CGS - časť HW kľúče/Ovládače.

Q: Chýbajú mi niektoré funkcie (položky) v ponuke (menu), ktoré sú v českej verzii. Ako to opraviť?

A: Pri vytvárani slovenskej verzie sú odstraňované funkcie programu Kokeš viazané na český kataster. Ak potrebujete tieto funkcie, je potrebné stiahnuť a nainštalovať program zo stránky spoločnosti Gepro.

Ak chýbajú položky v CGS aplikáciách, je potrebné odstrániť ďalšie nepoužívané funkcie úpravou súboru wkokes32.pov.

Q: Ako si prenesiem vlastné nastavenia Kokeša do novšej inštalácie?

A: Preniesť nastavenia do novšej inštalácie Kokeša je zaručene možné len v rovnakej verzii Kokeša (do novšieho zostavenia). Preniesť nastavenia medzi verziami je možné, ale nie je zaručená 100%-ná funkcionalita, hoci táto môže nastať.

Postup:

 • zálohujte súbory wkokes32.ini a wkokes32.pov, ktoré sa nachádzajú v hlavnom priečinku inštalácie Kokeša
 • odinštalujte Kokeša cez ovládacie panely
 • nainštalujte novšie zostavenie Kokeša
 • porovnajte zálohované súbory s aktuálnymi v priečinku novej inštalácie Kokeša
 • prekopírujte časti s nastavením, alebo celé súbory wkokes32.ini a wkokes32.pov do novej inštalácie Kokeša
Q: Po spustení sa vypíše oznam "Klíč nenalezen(15)"

A: Postup:

 • Ak máte lokálny HW kľúč (jednoužívateľská licencia), preverte:
  • či je kľúč v počítači zasunutý
  • či svieti (USB) - ak nie, je potrebné nainštalovať aktuálny ovládač
  • aktualizujte ovládač zo stránky spoločnosti CGS - časť HW kľúče/Ovládače
 • Ak máte sieťovú licenciu preverte sieť a dostupnosť počítača s HW kľúčom po sieti
Q: Ako zmeniť nastavenie medzných odchýliek ?

A: Pre zmenu medzných odchýliek je nutné vykonať nasledujúce kroky:

 • Spustiť KOKEŠa a potom funkciu BASIC (otvorí sa nové okno editora BASICu)
 • Do BASICu načítať z priečinku MAKRA súbor LIM_DEV.BAS
 • V tomto súbore nájsť časť týkajúcu sa zvolenej medznej odchýľky, je to tá časť súboru, ktorá má na začiatku riadku slovo "case:...." (napr.: case LD_MEP, case LD_OME atď.). Naviac každý takýto riadok má na konci poznámku so slovným popisom medznej odchýľky. Nasledujúce riadky až do ďalšieho výskytu case ... obsahujú konštanty (pre jednotlivé triedy presnosti a mierky mapy) a vzorec pre výpočet medznej odchýľky
 • Editovať konštanty, prípadne vzorec pre výpočet odchýľky
 • Súbor preložiť (spustiteľné z menu alebo popup-menu)
 • Ukončiť BASIC a reštartovať KOKEŠa
 • Od nového spustenia KOKEŠa budú odchýľky nastavené tak, ako je uvedené v súbore LIM_DEV.BAS.
 • Q: Ako sa vo Windows tlačí na ploter ?

  A: Pre Windows je ploter len špeciálny typ tlačiarne. Je preto potrebné nainštalovať novú tlačiareň a v zozname ponúkaných tlačiarní si vybrať správny ploter.

  Q: Nemáme tlačiareň (ploter) pripojený priamo na našom pracovisku. Je možné nejako preniesť dáta na vykreslenie na cudzej tlačiarni (plotri) ?

  A: Áno. Spýtajte sa vlastníka tlačiarne (plotra), aký ovládač vo Windows používa pre svoju tlačiareň (ploter) a pridajte si medzi svoje tlačiarne pripojené k počítaču tiež túto. (Použite pokiaľ možno rovnaký osvedčený ovládač.) Pri inštalácii ovládača zadajte zásuvku (port) s názvom FILE:. Pokiaľ potom budete na toto zariadenie tlačiť, Windows sa Vás spýtajú na názov (a umiestnenie) súboru, do ktorého uložia kreslené dáta. (Nedoporučujeme zadať priamo disketu.) Po tlači tento súbor preneste (napr. na diskete) na počítač pripojený k cudzej tlačiarni (plotru) a tam ho odošlite priamo na port, ku ktorému je zariadenie pripojené, napr: COPY VYKRES.PRN LPT1.

  Q: Radi by sme použili rolu papiera v plotri a kreslili zo systému KOKEŠ dlhé formáty. Ako to dosiahnuť?

  A: Najskôr musíte zistiť, či s niečím takým počíta ovládač Vášho plotra. Skúste si v nastavení tlačiarne nastaviť predĺžený formát (väčšinou je treba začať voľbou užívateľský formát). Pokiaľ to pôjde, je niekedy ešte treba naznačiť Kokešovi, či si má trúfnuť zasielať súradnice nad bežný rozsah (v prípade, že kresba čiar končí predčasne). Je treba v súbore WKOKES.INI (WKOKES32.INI) v sekcii [graphics] ručne odkomentovať riadok (zrušiť na začiatku riadku znak bodkočiarka) clipping.print alebo (!) riadok nasledujúci - clipping.print.sym.

  Q: Sú nejaké problémy so sútlačou rastrov a vektorových dát ?

  A: Pri tlačiach menšieho rozsahu spravidla nie sú. Pri väčších formátoch výstupu je treba počítať s vyšším zaťažením počítača a plotra. KOKEŠ môže voliteľne tlačiť rastre (čiernobiele a farebné) štandardnými funkciami pre tlač rastra alebo funkciami pre tlač línií. Nastavenie nájdete v "Nástroje/Nastavenie programu" v záložke "technické". Pri tlači líniami však dochádza k vysokému zaťaženiu počítača. Pri sútlači môže na niektorých plotroch dochádzať k vyčerpaniu pamäte pre tlač. Napríklad na plotri HP DesignJet sa to prejaví chýbajúcimi líniami. Riešením je nastavenie, kde majú byť dáta spracované. V uvedenom prípade je potrebné zmeniť nastavenie spracovania údajov na spracovanie v počítači v položke "Advanced" ("Rozšírené" apod.) - "Data proceed" - "in computer" ovládača.

Aktuálna verzia

» Kokes 16.10

Aktualizácia

12. decembra 2022