Dodanie programu

Dodanie programu, cenník a kontakty.

Autor a dodávateľ programu:

Autorom programu KOKEŠ je spoločnosť GEPRO s.r.o. Praha. Spoločnosť CGS s.r.o. zabezpečuje úpravu slovenského používateľského rozhrania, tvorbu aplikácií a predaj programu KOKEŠ na Slovensku priamo a tiež prostredníctvom oprávnených predajcov (dílerov).

Dodávka:

Dodanie inštalačného kompletu programového systému vrátane hardvérového kľúča je spravidla do 5 pracovných dní od doručenia objednávky resp. po úhrade ceny.

Ceny:

Ceny programu KOKEŠ a jeho aplikácií za 1 licenciu sú uvedené v cenníku

Aktuálna verzia

» KOKEŠ 16.10

Aktualizácia

03. novembra 2023