Cenník systému KOKEŠ verzia 16

Cenník je platný od 01.11.2022.
Ceny sú koncové a sú uvedené v € za licenciu pre 1 používateľa.
Cenovú ponuku sieťových licencií pre 3 a viac používateľov Vám vypracujeme na vyžiadanie.

Zostavy

Zostava Popis Cena bez DPH Cena s DPH
VEKTOR práca so zoznamom súradníc, výpočtové funkcie, výstupy, digitalizácia, práca s vektorovou kresbou a negrafickými atribútmi 1.040,00 1.248,00
ŠTANDARD zostava VEKTOR + práca s rastrovými údajmi 1.200,00 1.440,00

Aplikácie nad systémom KOKEŠ

Aplikácia Popis Cena bez DPH Cena s DPH
GPL aplikácia na komplexné spracovanie geometrických plánov 600,00 720,00
POZEMKY aplikácia na komplexné spracovanie grafickej časti ROEP a PPÚ 500,00 600,00
MAPL aplikácia na tvorbu mapových listov s popisom 190,00 228,00

Doplnkové programy

Program Popis Cena bez DPH Cena s DPH
KNET výpočet a vyrovnanie geodetických rovinných sietí 300,00 360,00
RAIL spracovanie projektových podkladov priestorovej polohy koľaje, vrátane výpočtu trasy na vyžiadanie
ATLAS-VRST automatická tvorba vrstevníc s využitím systému ATLAS DMT STANDARD 820,00 984,00

Prevodové programy

Program Popis Cena bez DPH Cena s DPH
DGNIN vstup z DGN formátu Microstation do systému KOKEŠ 160,00 192,00
DGNOUT výstup zo systému KOKEŠ do DGN formátu Microstation (vrátane tabuliek značiek a čiar) 240,00 288,00
DXFIN vstup z DXF formátu AutoCAD do systému KOKEŠ 160,00 192,00
DXFOUT výstup zo systému KOKEŠ do DXF formátu AutoCAD 240,00 288,00
SHPIN vstup z SHP formátu firmy ESRI do systému KOKEŠ 0,00 0,00
SHPOUT výstup zo systému KOKEŠ do SHP formátu firmy ESRI 0,00 0,00

Zvýhodnenia pri nákupe samostatných licencií

  1. Uvedené ceny sú platné pre nákup prvej licencie. Pri nákupe druhej licencie aktuálnej verzie je poskytnutá zľava 30 %, pri tretej a ďalších licenciách zľava 50 % zo základných cien.
  2. Cena aktualizácie (upgrade) jednotlivých produktov na aktuálnu verziu je 20 % z ceny produktu za každú celočíselnú verziu.
  3. Pri aktualizácii licencí rovnakých verzií a zostáv je uplatňovaný systém zliav ako pri nákupe nových licencií. Druhá licencia má zľavu 30 %, tretia a ďalšia 50 %.

Príklady aktualizácie systému KOKEŠ

Zostava Aktualizácia z verzie Cena bez DPH Cena s DPH
ŠTANDARD KOKEŠ/WIN verzia 15 240,00 288,00
ŠTANDARD KOKEŠ/WIN verzia 14 480,00 576,00
ŠTANDARD KOKEŠ/WIN verzia 13 720,00 864,00

Zvýhodnenia pri nákupe sieťových licencií

  1. Sieťové licencie sú výrazne cenovo zvýhodnené. Každý používateľ sieťovej licencie navyšuje základnú cenu o 20 %:
Počet používateľov Cena
3 1,6 x základná cena
5 2 x základná cena
10 3 x základná cena

Aktuálna verzia

» KOKEŠ 16.10

Aktualizácia

03. novembra 2023