KOKEŠ pre Windows

Interaktívny grafický systém pre tvorbu a spracovanie geodetických informácií v prostredí Windows.

Hlavné prednosti

  • Komplexný geodetický programový systém
  • Množstvo špecializovaných nadstavieb
  • Vynikajúci pomer výkon/cena.

Vektorový editor

Vlastný formát vektorových údajov umožňuje ukladať ku každému bodu, línii, textu alebo symbolu ďalšie údaje. Všetok obsah zoznamov súradníc môže byť uložený priamo vo výkrese. Zvolené prvky výkresu sú zlučované do objektov, ktoré sú zaradené do vrstiev. Špeciálne prvky, ako sú kóty, šrafy, premenné symboly (chránička, strom, atd.), sú vytvárané automaticky ze základných prvkov. Bohaté možnosti spôsobov prezentácie prvkov výkresu (farba, hrúbka, typy čiar, bodové a líniové symboly, výplne plôch farbou, šrafou, vzorkom ...) umožňuje tvoriť výkresy podľa noriem alebo okamžitej potreby. Použitá prezentácia je spravidla daná obsahom tabuliek, které môžu byť súčasťou výkresu; ich úpravou či výmenou sa ľahko a rýchle zmení vzhľad podľa účelu výkresu.

Práca s rastrami

Systém KOKEŠ je schopný zobrazovať všetky typy všeobecne známych binárnych (čiernobielych) aj farebných rastrov. Rastre je možno niekoľkými spôsobmi soúradnicovo pripojiť, transformovať, meniť ich farby, zpriehľadňovať a maskovať (zneviditelniť ich časti). V plnej verzii programu je možné rastre navyše zlučovať, orezávať a prerastrovať (zmenit hustotu a farebnú hĺbku pri zachovaní formátu) alebo zmeniť ich formát (uložiť ako). Binárne rastre se zobrazujú ako priehľadné a túto vlastnosť je možné potlačiť.

Geodetické výpočty

Do systému KOKEŠ je možné z totálnych staníc importovať údaje z meraní v teréne (zápisník). Systém obsahuje všetky geodetické úlohy meračské aj konštrukčné. Vyrovnanie sietí metodou najmenších štvorcov vrátane výšok je vybavené grafickým znázornením výsledkov, chýb a intuitívnou podporou práce s viacnásobným meraním na rovnakom stanovisku. Nastavenie korekcií a práca s kódom kvality je samozrejmosťou. Systém umožňuje automatické zistenie triedy presnosti mapovania porovnaním skupiny identických bodov. K systému je možné pripojiť aj GPS stanicu.

Možnosti rozšírenia funkcií

Pre niektoré špecifické práce je možné program KOKEŠ rozšíriť o aplikácie najmä na konverziu údajov vo formátoch DFX, DGN, SHP a spracovanie údajov v technológiách ako ROEP, PPÚ, GP a pod. Systém KOKEŠ je vybaven vlastným programovacím jazykom, čo umožňuje doplnenie jeho širokej ponuky funkcií o ďalšie podľa vlastných potrieb.

Aktuálna verzia

» KOKEŠ 16.10

Aktualizácia

03. novembra 2023