Podpora

Podpora používateľov programu Kokeš.

Služby pri predaji:

Už pri zakúpení programu si môže zákazník objednať:

 • Dodanie technického vybavenia - pracovná stanica, notebook, monitor, tlačiareň
 • Dodanie a inštalácia operačného systému Windows
 • Inštalácia programu Kokeš a jeho aplikácií
Podpora používateľov programu Kokeš:

Bezplatné služby počas platnosti verzie programu (do vydania novej verzie):

 • Bezplatný prístup na webové stránky programu
 • Bezplatné aktualizácie (update) v rámci zakúpenej verzie
 • Telefonická a e-mailová podpora

Platené služby:

 • Školenia a konzultácie
 • Používateľské úpravy aplikácií
 • Príprava a konverzie údajov
 • Telefonická a e-mailová podpora starších verzií
 • Zmluvná telefonická a e-mailová podpora so zaručeným časom reakcie

Aktuálna verzia

» KOKEŠ 16.10

Aktualizácia

03. novembra 2023