Aplikácie

Aplikačné rozšírenia programu KOKEŠ.

GPL

Nástroje pre spracovanie geometrických plánov.

 • Práca s projektom GP
 • Rozšírenia editačných funkcií
 • Transformácie, generovanie výkresov
 • Generovanie a editácia výkazu výmer a zápisníka
 • Generovanie vektorových geodetických podkladov a XML
 • Kontroly spracovaných výstupov

Pozemky

Nástroje pre spracovanie grafickej časti ROEP a PPÚ.

 • Rozšírenia editačných funkcií
 • Topologické funkcie
 • Kontroly štruktúry a výmer
 • Generovanie identifikácií do súboru

MAPL

Funkcie pre generovanie mapových listov vrátane popisu.

 • Rozrezanie objektových máp do mapových listov
 • Generovanie popisu mapovch listov
 • Možnosti prispôsobenia popisov

Aktuálna verzia

» KOKEŠ 16.10

Aktualizácia

03. novembra 2023