Pozemky

aplikácia na spracovanie grafickej časti PPÚ a ROEP

Základné funkcie

 1. Tvorba kresby
  • čiary
  • texty
 2. Úprava objektov
  • čiary
  • body
  • texty
  • objekty

Hromadná tvorba a úpravy

 1. Hromadné úpravy
  • objektov
  • informácií
  • vkladanie atribútov
  • tvorba značiek z atribútov
  • tvorba textov z atribútov
 2. Topológia
  • tvorba objektovej mapy
  • tvorba jednočiarovej mapy
  • začlenenie vnútorných objektov
  • oprava smeru opísania plôch
 3. Plošné objekty
  • prieniky
  • zjednotenia

Kontroly a export

 1. Kontrola štruktúry ROEP KN,UO,BJ,RO
 2. Kontrola duplicity spojníc a tvorba obvodu
 3. Výmery porovnanie grafických a písomných výmer
  • interaktívne vyrovnávanie výmer
  • hromadný výpočet výmer
 4. Export RVP výpočet plôch, prieniky vrstiev, identifikácia
 5. Plochy vyfarbenie, odfarbenie
 6. Databáza prepojenie, prenos údajov do atribútov

Aktuálna verzia

» KOKEŠ 16.10

Aktualizácia

03. novembra 2023