Vstupné a výstupné údaje

Možnosti vstupu a výstupu údajov z programu.

Zoznamy súraníc:

Obsahujú súradnice, čísla bodov, prípadne ďalšie informácie o bodoch.

 • STX - textový tvar
 • SS - interný binárny tvare využívaný programom
Súbory vektorovej grafiky:
 • VGI - textový tvar používaný na katastri
 • VTX - univerzálny textový formát
 • VYK - interný binárnym tvar
Súbory rastrovej grafiky:
 • JPEG
 • CIT
 • GIF
 • TIFF
 • RAS - vlastný formát, možnosť súradnicového pripojenia (georeferencovanie).
Súbory vektorovej grafiky iných programov:

Je možné otvoriť a prezerať alebo konvertovať na VYK a plnohodnte editovať.

 • DGN
 • DXF
 • SHP

Aktuálna verzia

» Kokes 16.10

Aktualizácia

12. decembra 2022