Platné obchodné podmienky

Licencia

 1. Licencia programu KOKEŠ a jeho rozšírení je viazaná na HW kľúč. Program je tak možné spustiť na počítači, v ktorom je vložený HW kľúč.
 2. Aplikácie k programu KOKEŠ vyžadujú aktiváciu cez internet (prípadne súborom). K jednej licencii programu KOKEŠ je možné aktivovať aplikácie na 2 počítačoch.
 3. HW kľúč získa zákazník bezplatne pri zakúpení novej licencie.
 4. Pri prechode na vyššiu hlavnú verziu programu KOKEŠ, dokúpení rozšírení alebo zmene počtu sieťových licencií je potrebné predložiť HW kľúč na aktualizáciu.

Aktualizácia (upgrade)

 1. Aktualizácia hlavnej verzie (upgrade) programu KOKEŠ sa vykonáva spravidla 1x za 24 mesiacov (v závere párneho roka). Táto aktualizácia je za úhradu pre vlastníkov trvalých licencií bez predplatného.
 2. Cena aktualizácie (upgrade) jednotlivých produktov na aktuálnu verziu je 20 % z ceny produktu za každú celočíselnú verziu.
 3. Príklad: Za upgrade napr. z verzie 13 na verziu 14 je platba 20% zo základnej ceny, v prípade verzie 12 je 40%, v prípade verzie 11 je 60% atď.
 4. Všetky aktualizácie hlavnej verzie (update) sú bezplatné.

Technická podpora

 1. Podpora nie je poskytovaná používateľom verzií starších ako 2 roky.
 2. Podpora používateľov bez predplatného alebo prenájmu je fakturovaná hodinovou sadzbou.

Predplatné na produkty KOKEŠ

 1. Predplatné je možné uzatvoriť k platnej a aktuálnej licencii programu KOKEŠ.
 2. Cena služby je 10% zo základnej ceny programového vybavenia ročne.
 3. Služba obsahuje:
  • Právo používať najnovšie verzie programového vybavenia.
  • Právo využívať technickú podporu bezplatne.
  • Právo používať bezplatne modul DGNOUT.
  • Zľava na Setkání uživatelů GEPRO & ATLAS vo výške 10% z vložného.
Poznámka: Podmienkou služby je uzavretie zmluvy predplatného s viazanosťou na minimálne 2 roky. Licencie je možné používať aj po prípadnom ukončení zmluvy na predplatné KOKEŠ.

Prenájom licencií

 1. Cena služby je 25% zo základnej ceny programového vybavenia ročne.
 2. Služba obsahuje:
  • Právo používať najnovšie časovo obmedzené licencie platiace po dobu trvania prenájmu.
  • Právo používať najnovšie verzie programového vybavenia.
  • Právo využívať technickú podporu bezplatne.
  • Zľava na Setkání uživatelů GEPRO & ATLAS vo výške 10% z vložného.
Poznámka: Po ukončení služby Prenájom licencií nie je možné licencie ďalej používať. Podmienkou ukončenia zmluvy je vrátenie HW kľúča.

Aktuálna verzia

» KOKEŠ 16.10

Aktualizácia

03. novembra 2023