MAPL

aplikácia na tvorbu mapových listov s popisom.

Základné funkcie

 1. Pre mierky
  • 1:250
  • 1:500
  • 1:1000
  • 1:5000
  • 1:50000
  • 1:2880
 2. Generovanie mapových listov zadaných
  • bodom
  • výrezom
  • objektami
  • číslom
 3. Popis listov
  • jednoduchý
  • úplný

Tvorba úplného popisu zo súboru

 1. Úplný popis obsahuje:
  • čísla susedných listov
  • hektárová sieť
  • popis
  • okrajové náčrtky
  • mierku

Tvorba okrajovývh náčrtkov

 1. Vytváranie 1-3 okrajových náčrtkov obsahujúcich:
  • popis
  • kresbu generovanú z kresliaceho kľúča
 2. Jednoduché ovládanie, slovenský pomocník.

Aktuálna verzia

» KOKEŠ 16.10

Aktualizácia

03. novembra 2023