DGNIN

Funkcia je určená pre konverziu vektorových dát z tzv. "design file" DGN formátu systému MicroStation do verzie 7 vrátane.

Čo to je konverzia

Konverziou je tu pomenovaný prevod grafických prvkov zhodných alebo podobných v oboch systémoch. Prevod je možné rozdeliť na dve časti - na konverziu geometrie a konverziu symbológie. Výsledok konverzie symbológie môže byť ovplyvnený skutočnosťou, že systém MicroStation používa veľa používateľov a každá skupina používateľov (niekedy aj každý jednotlivec) si zvolila svoj značkový kľúč pre svoju potrebu. V nastavení konverzie je potrebné daný značkový kľúč (symbológiu používanú v systéme MicroStation) čo najviac priblížiť používaným kresliacim kľúčom, bodovým symbolom a textovým fontom systému KOKEŠ.

Priebeh konverzie

Po spustení konverzie z DGN formátu a zadaní DGN súborov (jedného alebo viacerých) prebehne najprv štatistika. To znamená, že sa vytvorí zoznam použitých vrstiev, kresliacich kľúčov, bodových symbolov a textov. Vytvorenie zoznamu môže pri väčších súboroch trvať dlhšiu dobu. Ďalej sú načítané jednotlivé tabuľky (vrstiev, línií (čiar), bodových symbolov a textov) z konverzného súboru (prípadne z viacerých konverzných súborov). Dojde k priradeniu symbológie nájdených dát DGN podľa tabuliek konverzného súboru. Priradenie dát, ktorých symbológia nezodpovedá tabuľkám konverzného súboru, je nastavené na náhradnú hodnotu.

DGNOUT

Funkcia je určená pre konverziu selektovaných dát výkresu do formátu tzv. "design file" DGN systému MicroStation verzia 4.x, 5.x a 95.

Čo to je konverzia

Systém KOKEŠ je možné použiť pre tvorbu katastrálnej, technickej, účelovej alebo inej mapy s tým, že výsledok je požadovaný vo formáte systému MicroStation. Konverziou je tu pomenovaný prevod grafických prvkov zhodných alebo podobných v oboch systémoch.

Ak je v systéme MicroStation požadovaný element kóta, je potrebné v systéme KOKEŠ použiť nástroje pre tvorbu kóty ako zloženého prvku. V tabuľke textov musí byť prvok DIM (kóta) definovaný.

Ak sú v systéme MicroStation požadované tzv. aktívne body (active point), je potrebné vo výkrese systému KOKEŠ vytvoriť samostatné body bez symbolu. Také body sa najlepšie vytvoria zo zoznamu súradníc funkciou "Body ZS do výkresu".

Priebeh konverzie

Po spustení konverzie selektovaných dát výkresu a zoznamu súradníc do formátu DGN sa najprv objaví dialóg na úpravu línií, zložených prvkov a symbolov. V tomto dialógu je možné nastaviť použitú technológiu - typ dát, ktoré chceme konvertovať do DGN. V nadväznosti na technológiu je možné ďalej nastaviť, či rozbiť priame línie so symbolmi, skrátiť línie o ochranné okolie symbolov. Zložené prvky a symboly je možné "rozbiť".

Aktuálna verzia

» KOKEŠ 16.10

Aktualizácia

03. novembra 2023