SHPIN

Funkcia načíta výkres vo formáte SHP do systému KOKEŠ. V adresári musia existovať tri súbory s rovnakým menom s príponami ".SHP", ".SHX" a ".DBF".

Obsah polí DBF súboru sa skopíruje do atribútov výkresu. Názvy atribútov vzniknú skopírovaním názvu polí DBF súboru.

SHPOUT

Funkcia je určená pre konverziu selektovaných dát výkresu do formátu SHP (tzv. "shape file") systémov ESRI. Je rozdelená na konverziu bodov (symbolov), textov, línií a plôch. Výsledkom konverzie jedného alebo viacerých výkresov systému KOKEŠ je vznik až štyroch súborov SHP, SHX a DBF odlíšených v názve súboru príponou _b pre body, _t pre texty, _l pre línie a _p pre plochy.

Čo to je konverzia

Systém KOKEŠ je možné použiť pre tvorbu katastrálnej, technickej, účelovej alebo inej mapy s tým, že výsledok je požadovaný vo formáte SHP (shapefile) do programov firmy ESRI alebo iných. Konverziou tu je pomenovaný prevod grafických prvkov, prípadne s pripojenými atribútmi, a vytvorenie formátu SHP s atribútmi uloženými v súbore DBF.

Z dôvodu nerozlíšenia typu spojenia a symbológie vo formáte SHP, dôjde k nahradeniu krivky a kruhového oblúka priamym spojením. Pokiaľ nie je v DBF súbore požadovaná informácia o symbológii línie, tak línia nie je rozdelená na jednotlivé úseky podľa kresliaceho kľúča.

Aktuálna verzia

» KOKEŠ 16.10

Aktualizácia

03. novembra 2023